Polityka prywatności

Informacje ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
 • Właścicielem strony internetowej Med-luk.pl oraz administratorem danych osobowych jest Imie Nazwisko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NAZWA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim 63- 400, ul. Zębcowska 43c/31 , NIP 6222353707 REGON: 385441119 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane osobowe

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
 • Właścicielem strony internetowej Med-luk.pl oraz administratorem danych osobowych jest Imie Nazwisko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Famico Dawid Migda z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim 63- 400, ul. Zębcowska 43c/31 , NIP 6222353707 REGON: 385441119 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o plikach cookies

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza zamówienia
 • Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 • Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Udostępnienie danych

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Postanowienia końcowe

 • Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie https://zakladaniestronwww.pl/polityka-prywatnosci/
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.