Zapisz się na kurs

  Imię*

  *Pole wymagane

  Nazwisko*

  *Pole wymagane

  Telefon*

  *Pole wymagane

  Data

  Dziękujemy za zapisanie się na kurs

  Nasz dział obsługi klienta w najbliższym czasie skontaktuje się z Wami żeby omówić wszystkie szczególy

  Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - Kurs (KPP)

  Nasza firma posiada wymagany ustawowo wpis do rejestru jednostek szkolących Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Numer decyzji: ZK-V.6312.7.2012.4 z 15.10.2012r.

  Kurs KPP

  Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. 2007 nr 60 poz. 408), przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

  Cel kursu

  Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia w miejscu zdarzenia.

  Program

  25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych

  Zagadnienie Wykład Ćwiczenia Razem

  Organizacja ratownictwa medycznego, podstawy prawne.

  1h - 1h

  Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.

  2h 1h 3h

  Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.ego, badanie wstępne oraz szczegółowe.

  2h 3h 5h

  Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.

  2h 2h 4h

  Poszkodowany nieprzytomny.

  1h 1h 2h

  Resuscytacja krążeniowo- oddechowa (osoba dorosła, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).

  2h 8h 10h

  Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.

  1h 2h 3h

  Wstrząs.

  2h - 2h

  Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca , zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.

  2h - 2h

  Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyń.

  3h 8h 11h

  Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.

  2h 1h 3h

  Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.

  2h 4h 6h

  Ewakuacja ze strefy zagrożenia.

  2h 2h 4h

  Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

  - 7h 7h

  Dodatkowe zajęcia w zależności od specyfiki i oczekiwań uczestników.

  ? ? ?

  Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

  1h 2h 3h

  Razem

  25h 41h 66h

  Baza dydaktyczna

  Zapewniamy bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w kursie, w szczególności sale wykładowe, seminaryjne oraz ćwiczeniowe. Posiadamy niezbędny sprzęt do przeprowadzenia kursu według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

  Galeria

  W ramach ceny

  • do dyspozycji każdej grupy instruktor,
  • zajęcia ćwiczeniowe, wykłady i seminaria,
  • wykorzystanie najnowszej wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycyny ratunkowej,
  • zabezpieczenie sprzętem dydaktycznym,
  • materiały szkoleniowe,
  • egzamin, który dzieli się na część teoretyczną i praktyczną,
  • po zdaniu egzaminu zaświadczenie dla każdego uczestnika o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania tytułu RATOWNIKA
  • koszty dojazdu ponosi firma MED-LUK

  Kadra

  Lider zespołu

  Łukasz Ziemba

  Lider zespołu

  Łukasz Ziemba

  Wykształcenie:

  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Kierunek Pedagogika, Specjalność Zarządzanie Oświatą
  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Kierunek Zdrowie Publiczne, Specjalność Ratownictwo Medyczne- Ratownik Medyczny; dyplom uzyskania tytułu zawodowego.
  • Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu, Wydział Ratowników Medycznych

  Praca:

  • Państwowej Straży Pożarnej w Śremie na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego oraz Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP
  • Praca jako nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Poznaniu, nauczanie przedmiotu- medyczne czynności ratunkowe, zabiegi
  • Pracownik Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na stanowisku ratownik medyczny w zespołach wyjazdowych
  • Od 2008 roku prowadzenie Kursów Kwalifikowanej Pierwszej pomocy oraz szkoleń z pierwszej pomocy
  • Instruktor Kursów Pierwszej Pomocy i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

  Kursy i szkolenia:

  • ACLS- Advanced Cardiovascular Life Support
  • PALS- Pediatric Advanced Life Support
  • ITLS- International Trauma Life Support
  • BLS/AED Provider Course
  • Kurs pedagogiczny dla instruktorów nauki zawodu
  • Kurs wspinaczkowy z drogach ubezpieczonych
  • Kurs wspinaczkowy na własnej asekuracji
  • Kurs praktycznego zastosowania technik linowych w pracy na wysokości

  Zainteresowania:

  • Ratownictwo medyczne
  • Wspinaczka górska
  • Turystyka górska
  Instruktor

  Michał Skrzypczak

  Instruktor

  Michał Skrzypczak

  Wykształcenie:

  • Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu, Wydział Ratowników Medycznych

  Praca:

  • Kardiologia inwazyjna w Szpitalu w Puszczykowie
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy w Puszczykowie i Śremie
  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na stanowisku Ratownik Medyczny/kierowca
  • Instruktor Kursów Pierwszej Pomocy i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

  Kursy i szkolenia

  • Kurs doskonalący dla Ratowników Medycznych
  • Kurs PALS, ACLS, BLS/AED
  • Kurs Zaawansowane metody udrażniania dróg oddechowych i wentylacja
  • Kurs Segregacji medycznej w trakcie zdarzeń masowych
  • Kurs Odbiór porodu w warunkach przed szpitalnych

  Zainteresowania:

  • Ratownictwo medyczne
  • Poszukiwania osób zaginionych na terenach otwartych
  • Biegi, rower

  Wyróżnienia:

  • Odznaka Honorowa za zasługi dla Ochrony Zdrowia w czasie pandemii COVID-19 wręczona przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego
  Instruktor

  Grzegorz Zaworski

  Instruktor

  Grzegorz Zaworski

  Instruktor

  Łukasz Mansfeld

  Instruktor

  Łukasz Mansfeld

  Instruktor

  Łukasz Michalak

  Instruktor

  Łukasz Michalak

  Instruktor

  Marcin Pawlak

  Instruktor

  Marcin Pawlak

  Wykształcenie:

  • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Licencjat Ratownictwa Medycznego
  • Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu, Wydział Ratowników Medycznych

  Praca:

  • Szpital Powiatowy we Wrześni-ratownik medyczny/kierowca karetki
  • Szpital "Pomnik Chrztu Polski "w Gnieźnie-ratownik medyczny/kierowca karetki
  • Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie-Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP
  • Instruktor Kursów Pierwszej Pomocy oraz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

  Kursy i szkolenia:

  • Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
  • Szkolenie z zakresu metodyki nauczania ratownictwa medycznego w KSRG
  • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci i dorosłych

  Zainteresowania:

  • Ratownictwo medyczne
  Instruktor

  Marcin Zagórski

  Instruktor

  Marcin Zagórski

  Wykształcenie:

  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Kierunek Zdrowie Publiczne, Specjalność Ratownictwo Medyczne- Ratownik Medyczny; dyplom uzyskania tytułu zawodowego.

  Praca:

  • Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Zespół Ratownictwa Medycznego w Szpitalu Powiatowym w Śremie na stanowisku ratownik medyczny
  • Instruktor Kursów Pierwszej Pomocy i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

  Kursy i szkolenia:

  • Kurs BLS oraz AED
  • First Aid Responder of IFACC 2017r
  • Kursy strażaka ratownika

  Zainteresowania:

  • Ratownictwo Medyczne
  • Działania ratowniczo- gaśnicze w Jednostce OSP
  Instruktor

  Michał Bartkowiak

  Instruktor

  Michał Bartkowiak

  Instruktor

  Tomasz Bartkowiak

  Instruktor

  Tomasz Bartkowiak

  Psycholog

  Justyna Śliwińska-Sroka

  Psycholog

  Justyna Śliwińska-Sroka

  Wykształcenie:

  • 2020 – obecnie Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne w zakresie traumy
  • 2012 – obecnie Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej Doświadczenia własne, warsztaty, superwizje
  • 2019-2020 Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej Kurs Psychoterapii Par
  • 2016 – 2017 Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej Kurs zaawansowany
  • 2011 – 2012 Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej Kurs podstawowy
  • 2006 - 2011 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kierunek: Psychologia

  Praca:

  • 2015 – obecnie – Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych. Praca w Poradni Zdrowia Psychicznego na stanowisku psychologa i psychoterapeuty.
  • 2015 – obecnie – prywatna praktyka psychoterapeutyczna
  • 2012 – obecnie – szkolenia dla przedstawicieli Straży Pożarnej z podstawowej pomocy psychologicznej dla osób w kryzysie
  • 2016 – 2018 – Szkoła Podstawowa nr 80 w Poznaniu. Praca na stanowisku psychologa szkolnego
  • 2011 – 2015 – Europejski Instytut Edukacji Engram. Praca na stanowisku trenera programu „Ucz się inteligentnie” oraz trenera osób dorosłych
  • 2011 – 2014 - Gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej. Praca na stanowisku psychologa szkolnego.
  • 2014 – 2014 – Szkoła Podstawowa nr 3 Środzie Wielkopolskiej. Praca na stanowisku psychologa szkolnego.
  • 2013 – 2013 – przeprowadzenie cyklu szkoleń na temat nabywania umiejętności społecznych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

  Kursy i szkolenia

  • Kurs Pedagogiczny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
  • Kurs wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Trening interpersonalny
  • Trening podstawowych umiejętności pomagania
  • Szkolenie na temat terapii dla osób z doświadczeniem przemocy, zaniedbania i strat ciążowych
  • Szkolenie na temat integracji sensorycznej
  • Szkolenie „Rodzina w kryzysie rozstania- jak skutecznie chronić dzieci przed krzywdzeniem emocjonalnym”
  • Wiele innych szkoleń......

  Zainteresowania:

  • Neuronauka, funkcjonowanie w stresie
  • Praca z traumą
  • Prywatnie: muzyka, literatura, turystyka górska

  Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu KPP prowadzą ratownicy medyczni, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych (Dz.U Nr 60, poz. 408).

  Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego, prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.

  Testy KPP

  Pobierz testy skanując QR

  Przydatne materiały

  Pytania do egz. KPP- luty 2020r.

  1,37 MB

  .pdf

  Procedury KPP z dnia 20 czerwca 2021r.

  971,66 KB

  .pdf

  Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - Kurs (KPP)

  Nasza firma posiada wymagany ustawowo wpis do rejestru jednostek szkolących Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Numer decyzji: ZK-V.6312.7.2012.4 z 15.10.2012r.

  Cena kursu za jedną osobę

  850.00 zł

  Zapisz się
  Liczba godzin

  66 godzin

  Poziom

  Podstawowy

  Lokalizacja

  Do ustalenia z zamawiającym

  Grupa

  Do ustalenia z zamawiającym

  Możliwość przeprowadzenia kursu w jednostce Zamawiającej.

  Przy szkoleniu zorganizowanym dla większej liczby osób istnieje możliwość negocjacji ceny

  Istnieje możliwość szkolenia kilku grup w tym samym czasie.