Zapisz się na kurs

  Imię *

  *Pole wymagane

  Nazwisko *

  *Pole wymagane

  Telefon *

  *Pole wymagane

  Data

  Dziękujemy za zapisanie się na kurs

  Nasz dział obsługi klienta w najbliższym czasie skontaktuje się z Wami żeby omówić wszystkie szczególy

  Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - Kurs (KPP)

  Nasza firma posiada wymagany ustawowo wpis do rejestru jednostek szkolących Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Numer decyzji: ZK-V.6312.7.2012.4 z 15.10.2012r.

  Kurs KPP

  Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. 2007 nr 60 poz. 408), przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

  Cel kursu

  Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia w miejscu zdarzenia.

  Program

  25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych

  Zagadnienie Wykład Ćwiczenia Razem

  Organizacja ratownictwa medycznego, podstawy prawne.

  1h - 1h

  Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.

  2h 1h 3h

  Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.ego, badanie wstępne oraz szczegółowe.

  2h 3h 5h

  Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.

  2h 2h 4h

  Poszkodowany nieprzytomny.

  1h 1h 2h

  Resuscytacja krążeniowo- oddechowa (osoba dorosła, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).

  2h 8h 10h

  Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.

  1h 2h 3h

  Wstrząs.

  2h - 2h

  Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca , zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.

  2h - 2h

  Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyń.

  3h 8h 11h

  Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.

  2h 1h 3h

  Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.

  2h 4h 6h

  Ewakuacja ze strefy zagrożenia.

  2h 2h 4h

  Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

  - 7h 7h

  Dodatkowe zajęcia w zależności od specyfiki i oczekiwań uczestników.

  ? ? ?

  Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

  1h 2h 3h

  Razem

  25h 41h 66h

  Baza dydaktyczna

  Zapewniamy bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w kursie, w szczególności sale wykładowe, seminaryjne oraz ćwiczeniowe. Posiadamy niezbędny sprzęt do przeprowadzenia kursu według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

  Galeria

  W ramach ceny

  • do dyspozycji każdej grupy instruktor,
  • zajęcia ćwiczeniowe, wykłady i seminaria,
  • wykorzystanie najnowszej wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycyny ratunkowej,
  • zabezpieczenie sprzętem dydaktycznym,
  • materiały szkoleniowe,
  • egzamin, który dzieli się na część teoretyczną i praktyczną,
  • po zdaniu egzaminu zaświadczenie dla każdego uczestnika o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania tytułu RATOWNIKA
  • koszty dojazdu ponosi firma MED-LUK

  Kadra

  Lider zespołu

  Łukasz Ziemba

  Lider zespołu

  Łukasz Ziemba

  Wykształcenie:

  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Kierunek Pedagogika, Specjalność Zarządzanie Oświatą
  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Kierunek Zdrowie Publiczne, Specjalność Ratownictwo Medyczne Ratownik Medyczny; dyplom uzyskania tytułu zawodowego.
  • Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu, Wydział Ratowników Medycznych

  Praca:

  • Państwowej Straży Pożarnej w Śremie na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego
  • Praca jako nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Poznaniu, nauczanie przedmiotu- medyczne czynności ratunkowe, zabiegi
  • Pracownik Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na stanowisku ratownik medyczny w zespołach wyjazdowych
  • Od 2008 roku prowadzenie Kursów Kwalifikowanej Pierwszej pomocy oraz szkoleń z pierwszej pomocy

  Kursy i szkolenia

  • ACLS- Advanced Cardiovascular Life Support
  • PALS- Pediatric Advanced Life Support
  • ITLS- International Trauma Life Support
  • BLS/AED Provider Course
  • Kurs pedagogiczny dla instruktorów nauki zawodu
  • Kurs wspinaczkowy z drogach ubezpieczonych
  • Kurs wspinaczkowy na własnej asekuracji
  • Kurs praktycznego zastosowania technik linowych w pracy na wysokości

  Zainteresowania:

  • Ratownictwo medyczne
  • Wspinaczka górska
  • Turystyka górska

  Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu KPP prowadzą ratownicy medyczni, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych (Dz.U Nr 60, poz. 408).

  Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego, prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.

  Testy KPP

  Pobierz testy skanując QR

  Przydatne materiały

  Pytania do egz. KPP- luty 2020r.

  1,37 MB

  .pdf

  Procedury KPP z dnia 20 czerwca 2021r.

  971,66 KB

  .pdf

  Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - Kurs (KPP)

  Nasza firma posiada wymagany ustawowo wpis do rejestru jednostek szkolących Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Numer decyzji: ZK-V.6312.7.2012.4 z 15.10.2012r.

  Cena kursu za jedną osobę

  650.00 zł

  Zapisz się
  Liczba godzin

  66 godzin

  Poziom

  Podstawowy

  Lokalizacja

  Do ustalenia z zamawiającym

  Grupa

  Do ustalenia z zamawiającym

  Możliwość przeprowadzenia kursu w jednostce Zamawiającej.

  Przy szkoleniu zorganizowanym dla większej liczby osób istnieje możliwość negocjacji ceny

  Istnieje możliwość szkolenia kilku grup w tym samym czasie.